Vissers kunnen met ILT-certificaat drijfvuil MSC ZOE opruimen

Momenteel haalt een bergingsbedrijf de containers uit zee die de MSC ZOE heeft verloren. Daarbij  kunnen voorwerpen in het water terechtkomen. Voor het opruimen van dat drijfvuil kan de berger vissersvaartuigen inhuren. Daarvoor geeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een  certificaat van ontheffing af.  

Vissersvaartuigen zijn ingericht en gecertificeerd om vis te vangen. Om ook drijfvuil te kunnen opruimen, heeft de  visser een certificaat van ontheffing van de ILT nodig. Bij het aanvragen van zo’n certificaat moet de visser: 

  • beschrijven welke risico’s hij loopt bij het opruimen van drijfvuil en welke maatregelen hij neemt om die risico’s in de hand te houden;
  • een schriftelijke opdracht van de berger hebben; 
  • een schriftelijke verklaring van de verzekering hebben waaruit blijkt dat hij zich kan verzekeren zodra de ILT de ontheffing heeft afgegeven.

Heeft u het voorgaande op orde en wilt u zo’n certificaat van ontheffing? Dan kunt u het ingevulde aanvraagformulier “ontheffingen, vrijstellingen, verklaringen en aanvullende certificaten” per mail verzenden naar: visserij@ilent.nl of bellen met 088-4890000.

Certificaten aanvragen met Formulier: Aanvraag ontheffingen, vrijstellingen, verklaringen en aanvullende certificaten vissersvaartuig