Strafrechtelijk onderzoek ILT basis van schikking Uber voor 2,3 miljoen euro

Het OM heeft een schikking getroffen met Uber van 2,3 miljoen euro omdat het bedrijf via de UberPop-app chauffeurs liet rijden zonder de vereiste vergunningen. Strafrechtelijk onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ligt aan de basis van deze schikking. In 2014 startte de ILT met toezicht op UberPop-chauffeurs en toonde aan dat het zogenoemde snorders waren: illegale taxi chauffeurs. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties en er is sprake van oneerlijke concurrentie. Na intensieve handhaving werden aan chauffeurs en Uber last onder dwangsommen opgelegd en proces verbaal opgemaakt. Hierop volgden een veroordeling door de politierechter en werd onder leiding van het Functioneel Parket uitgebreid strafrechtonderzoek uitgevoerd. Door deze integrale aanpak van ILT en OM besloot Uber eind 2015 te stoppen met deze illegale taxi dienst.

Inspecteurs van de ILT lieten zich in 2014 vervoeren door chauffeurs van de UberPop-dienst. De inspectie legde aan diverse UberPop chauffeurs een last onder dwangsom (LOD) op van € 10.000. Ook aan het bedrijf Uber is een LOD opgelegd van € 10.000 per overtreding tot een maximum van € 100.000. Een LOD wordt gebruikt als dwangmiddel om verboden gedrag te stoppen.

In 2015 legde ILT een nieuwe LOD op aan Uber omdat het met UberPop bleef doorgaan. Dit keer voor € 50.000 per overtreding tot aan het maximum van € 1 miljoen. Ook deze keer is het totale bedrag uiteindelijk door Uber voldaan. Naast de bestuursrechtelijke aanpak is tegen verschillende chauffeurs en tegen Uber een proces verbaal opgemaakt wegens overtreding van de Wet personenvervoer (Wp2000).

Om definitief een einde te kunnen maken aan deze illegale dienstverlening werd onder leiding van het OM een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd door de Inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) van de ILT. Tijdens een doorzoeking van het kantoor van Uber in Amsterdam in september 2015 maakte het OM bekend dat Uber werd verdacht van het medeplegen van overtreding van de Wp2000. Dit laatste, omdat Uber samen met de UberPop-chauffeurs, ondanks de LOD’s, boetes en veroordelingen bleef doorgegaan met het aanbieden van illegale taxidiensten via UberPop.

Uber stopte in november 2015 met de UberPop dienst om zich te conformeren aan de Nederlandse taxi regelgeving. Door gecombineerd ingrijpen van de ILT en het OM is deze illegale en concurrentievervalsende praktijk gestopt. Het OM ziet het totale bedrag van de schikking als een passende afdoening.

Auto's op de weg
Beeld: ©ILT