ILT publiceert rapport elektromagnetische velden spoorwegovergang Oss

Het rapport met de resultaten van de metingen naar de (elektro)magnetische velden op de spoorwegovergang in Oss, waar het tragische ongeval met de Stint heeft plaats gevonden, is vandaag door minister Van Nieuwenhuizen (IenW) naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij het onderzoek heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport samengewerkt met Agentschap Telecom (AT). DEKRA heeft de metingen aan het spoor verricht in opdracht van AT.

AT trekt op basis van het rapport van DEKRA enkele conclusies: er zijn bij de spoorwegovergang in Oss geen bijzonderheden of significante afwijkingen aangetroffen ten aanzien van uitgestraalde elektromagnetische, magnetische en elektrische velden. Om volledig te kunnen uitsluiten of er mogelijke invloed van uitgestraalde elektromagnetische, magnetische en elektrische velden op het voertuig dat bij het ongeval betrokken is geweest, is een nabootsing van de ongevalssituatie en een volledig immuniteitsonderzoek van de Stint nodig.

Na het ongeluk eind september zijn verschillende onderzoeken opgestart waarvan de meeste zijn afgerond. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk staat onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) en wordt uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut en de politie. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) voert onderzoek uit naar de wijze waarop in Nederland bijzondere voertuigen zoals de Stint op de openbare weg worden toegelaten.