Drinkwater van goede kwaliteit

Het drinkwater in Nederland is vrijwel altijd van goede kwaliteit. De drinkwaterbedrijven leven de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed na.

Dit schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar jaarlijkse verslag over de kwaliteit van het drinkwater. Het verslag is gebaseerd op de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit, die de drinkwaterbedrijven in 2017 aan de ILT hebben gerapporteerd.

In het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling zijn de normen voor de kwaliteit van drinkwater opgenomen, en de vereisten voor monitoring en analyse. De drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit om de kwaliteit van het drinkwater te bewaken. Hierbij gaat het om metingen na de laatste zuiveringsstap en aan de kraan.

Bij 99,9% van de bijna 620.000 metingen blijkt dat het drinkwater voldoet aan de gestelde normen. De drinkwaterbedrijven hebben slechts 401 normoverschrijdingen gemeten. In dat soort gevallen pakken de drinkwaterbedrijven dit effectief aan.