ILT waarschuwt dronevliegers voor falende accu’s in drones

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt voor bepaalde accu’s die gebruikt worden in drones. Dit omdat in het Verenigd Koninkrijk enkele drones tijdens de vlucht plotseling uit de lucht waren gevallen. De Britse luchtvaartautoriteit heeft daarop een veiligheidswaarschuwing uitgebracht. De inspectie neemt deze over.

De waarschuwing betreft alle drones met DJI accu TB50 of TB55, waaronder de DJI Matrice 200 serie en de DJI Inspire 2. De accu’s komen voor in recreatief gebruikte drones, maar ook in drones die professioneel worden ingezet. De waarschuwing geldt daarom voor alle dronevliegers in Nederland. De ILT raadt iedereen aan om de aanbevelingen uit de veiligheidswaarschuwing op te volgen. 

Bestuurders van drones wijzen we op hun verantwoordelijkheid en wettelijke plicht om hun vlucht goed voor te bereiden en veilig uit te voeren, zonder daarbij derden in gevaar te brengen.
Deze verplichtingen gelden voor zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers.

Belangenorganisaties 
De ILT heeft de veiligheidswaarschuwingen ('Small Unmanned Aircraft DJI Battery TB50 and TB55 In-Flight Power Failures' [no. 8, 9, 10 en 2018-11*]) van de Britse luchtvaartautoriteit (CAA-UK) onder de aandacht gebracht van de belangenorganisaties DARPAS, DCRO en KNVvL. De CAA-UK ondersteunt het voorstel van de Chinese fabrikant DJI hoe het probleem kan worden aangepakt.

De ILT informeerde al eerder rechtstreeks de 20 Nederlandse eigenaren van een Matrice 200 series. Omdat daarna bleek dat het probleem zich niet tot dat type drone beperkt, zijn op 1 november ruim 1.500 e-mails via het luchtvaartuigregister verstuurd aan bij ILT bekende Nederlandse eigenaren van mogelijk relevante drones.

Advies
De ILT adviseert eigenaren van de drones om de Britse veiligheidswaarschuwing op te volgen, en stelt:

  1. Controleer of uw drone is voorzien van DJI accu TB50 of TB55.
  2. Als dat zo is, gebruik de drone dan NIET voordat u precies de aanwijzingen van DJI hebt opgevolgd. Zie de link onderaan deze bladzijde (DJI Issues Firmware Updates For TB50 And TB55 Batteries). Het gaat om de software update van 16 november 2018 of daarna.
  3. Gebruik daarna uw drone zo dat u deze direct kan laten landen als het beschikbare voltage op uw scherm 3.7V of lager toont.
  4. Volg het nieuws over dit onderwerp.


ROC’s
De ILT heeft besloten om de ontheffing in de ongeveer 70 ROC’s niet te schorsen. Dat is een vergunning voor het uitvoeren van dronevluchten voor derden: Remotely Piloted Aircraft Systems Operator Certificate.

Het gaat om ontheffingen om binnen de bufferzone van 25 m (tussen drone en verkeer of aaneengesloten bebouwing) te mogen vliegen. De wettelijke minimale buffer is in Nederland 25 meter voor beroepsmatig gebruikte drones in de categorie ‘rotorcraft tot en met 25 kg’. Vooralsnog vertrouwt de ILT erop dat de betrokken ROC-houders bij hun vluchtvoorbereiding en –uitvoering rekening houden met het door ILT uitgedragen advies van CAA-UK.

NVWA en ISZW
Ook heeft de ILT contact gelegd met de NVWA en de Inspectie SZW over een eventueel door of samen met hen te nemen maatregel. Het probleem beperkt zich niet tot beroepsmatig te gebruiken drones. Het raakt ook de (volgens de Bosatlas voor de veiligheid) 100.000 drones die gebruikt mogen worden binnen de voorschriften en beperkingen van de Regeling modelvliegen.

* De veiligheidswaarschuwing nummer 8, 9 en 10 zijn inmiddels vervallen en vervangen door nummer 11.

Beeld: ©IenW