ILT: controles op juiste recycling zonnepanelen en omvormers

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat bedrijven die zonnepanelen en omvormers in Nederland importeren, actief controleren op het naleven van verplichtingen rondom de recycling van deze producten. Niet-voldoen aan de regels kan zeer schadelijke effecten hebben voor de gezondheid van mensen en milieu.

‘In Europa hebben bedrijven die elektrische en elektronische apparaten (waaronder zonnepanelen en omvormers) op de markt brengen de plicht zich te registreren bij het Nationaal WEEE Register. Ook hebben deze bedrijven de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de apparatuur aan het einde van de levenscyclus verantwoord wordt verwerkt’, legt Anno Loonstra, ILT-inspecteur, uit. ‘De Inspectie gaat hier de komende tijd actief op controleren’.  

Veel bedrijven hebben hun recycling- verplichtingen geregeld met het lidmaatschap van een inzamelcollectief. Meer informatie en een overzicht van inzamelcollectieven is te vinden op de website van de ILT (elektr[on]ische apparatuur) en bij het nationaal WEEE-register. Dit Register is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn).