ILT onderzoekt toezicht binnenvaartwet

In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) organiseren onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Panteia uitgebreide enquêtes naar het boetebeleid en het toezicht op de Binnenvaartwet. Met de uitkomsten ervan proberen de onderzoekers een evaluatie te maken over het toezicht op de Binnenvaartwet.

Toezichthouders, varende ondernemers en vaarweggebruikers kunnen tot 18 juni hun bevindingen anoniem invullen in de digitale enquête.
 

Enquête

De vragen van de enquêtes zijn breed afgestemd met de brancheorganisaties. Het gaat om vragen betrekking op diverse onderwerpen: van de hoogte van boetes tot een beoordeling over hoe het contact verloopt met de toezichthouders, als ook het contact met het drietal binnenvaartreders waarmee de ILT handhavingsconvenanten heeft afgesloten. De uitkomsten van de evaluatie worden aangeboden aan de Tweede kamer en benut om het toezicht op de Binnenvaartwet zo nodig te verbeteren.
 

Binnenvaart

De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste van Europa: 9000 vaartuigen waarvan iets meer dan de helft vrachtschepen. De ILT streeft naar maximale veiligheid op de binnenwateren en ziet erop toe dat wet- en regelgeving worden nageleefd. De laatste jaren is er veel kritiek op het boetebeleid. Begin dit jaar beloofde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer dat de ILT een onderzoek zou opzetten naar het toezicht op de binnenvaart. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van voormalig Kamerlid Barbara Visser (VVD) en huidig Kamerlid Martijn van Helvert (CDA).