Inspectie Leefomgeving en Transport in 2017: meer focus op beperken risico’s

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert niet alleen de naleving van regels maar let vooral op de grootste risico’s en op het doel áchter die regels: veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. In het jaarverslag over 2017 worden de eerste resultaten zichtbaar van de koersverandering van de ILT, zoals het per direct uit de markt laten halen van asbesthoudend straalgrit.

In haar toezicht zet de ILT meer in op het voorkomen van schade voor mens en milieu. Om goede afwegingen te kunnen maken, heeft de ILT vorig jaar een risicoanalyse uitgevoerd. Die geeft aan dat de maatschappelijke schade het grootst is bij risico’s voor de gezondheid en het milieu.

Breed werkterrein

,,We geven in het jaarverslag een indruk van ons brede werkterrein en we laten zien dat we inspelen op onverwachte ontwikkelingen’’,  zegt inspecteur-generaal Jan van den Bos van de ILT. “We willen daar werken waar het effect voor de samenleving het grootst is.’’ Zo zag de ILT erop toe dat gevaarlijke stoffen veilig vervoerd worden, startte ze in 2017 een programma om een integraal veiligheidsbeeld van Schiphol te kunnen geven en controleerde ze in diverse steden op illegale taxichauffeurs. In het jaarverslag vertelt een aantal inspecteurs over acties die bijdragen aan een veilig en duurzaam Nederland. Zo’n actie is de samenwerking met China voor het veiliger maken van vuurwerk aan de bron maar ook een efficiëntere vergunningverlening bij afvaltransporten waardoor meer capaciteit overblijft voor het aanpakken van bedrijven met minder goede bedoelingen.

Zichtbaar

De ILT bevindt zich midden in een verandering van haar werkwijze en organisatie. Haar ‘Koers ILT 2021’ houdt in dat de inspectie de grootste maatschappelijke risico’s aanpakt, zichtbaar optreedt bij zorgen in de maatschappij én haar wettelijke taken uitvoert. Wezenlijk daarbij is verbetering van de informatiepositie. Daarom heeft de ILT vorig jaar een innovatie- en datalab ingericht voor de analyse van eigen data en die van anderen. Indachtig de Koers 2021 wil de ILT met haar werk risico’s en schade voor de samenleving beperken. Daarom zet zij zich in voor een veilig leefmilieu en een veilig vervoer, duurzaamheid, vertrouwen in organisaties met een maatschappelijk rol, rechtszekerheid en een gelijk speelveld voor bedrijven.

Zie ook