Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2017

De luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft in het gebruiksjaar 2017 de grenswaarden voor de geluidsbelasting niet overschreden. MAA heeft wel haar milieugegevens te laat aangeleverd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Er zijn verder twee andere afwijkingen geconstateerd: een onrechtmatige nachtvlucht en een vlucht die afweek van de voorgeschreven vertrekroute. De luchthaven en betrokken luchtvaartmaatschappij hebben over alle onrechtmatigheden een waarschuwingsbrief ontvangen. Bij de circuitvluchten zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Dit blijkt uit de Handhavingsrapportage Maastricht (1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017) die vandaag door de ILT is gepubliceerd. Hierin meldt de Inspectie of Maastricht Airport zich houdt aan de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidsbelasting.

Maastricht - Aachen Airport