ILT: Kwart van garages heeft geen gecertificeerde airco-monteur

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleerde gedurende een jaar in 2016 en 2017 bij ruim driehonderd garages of automonteurs een opleidingscertificaat (ook wel F-gassendiploma genoemd) bezitten voor het onderhoud van airconditioning in auto’s. Zo’n diploma is al meer dan 10 jaar verplicht bij werkzaamheden aan de airco van auto’s.

Airco’s bevatten gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, F-gassen) die sterk bijdragen aan de opwarming van de aarde. Om te voorkomen dat deze gassen vrijkomen en schade veroorzaken aan het milieu, mag alleen een gediplomeerde medewerker onderhoud plegen aan een auto-airco. Een garage die airco’s onderhoudt zonder gekwalificeerde medewerker is in overtreding.

Bij een kwart van de bezochte bedrijven waar airco-onderhoud plaatsvindt was geen personeel met een geldig certificaat aanwezig. Bij garages die bij branchevereniging BOVAG aangesloten zijn, waren de airco-papieren vaker op orde. 16 bedrijven kregen van de ILT een waarschuwing en bij 54 bedrijven werd een Last Onder Dwangsom opgelegd.

Tijdens de inspecties stuitte de ILT ook op een aantal diploma’s die door een niet-erkende exameninstelling waren verstrekt. Inmiddels zijn de personen waar het om gaat doorverwezen naar juiste opleidingsinstellingen.

Naast de directe aanpak van de bedrijven die in overtreding waren, is nog een aantal effecten opgetreden, zoals een grote hoeveelheid aanmeldingen bij de opleidingen. Tijdens de inspecties bleek ook dat garages hier en daar verboden ontsmettingsmiddelen gebruiken en dat er ten onrechte koelgassen werden geleverd door leveranciers van automaterialen. Op beide onderwerpen heeft de ILT vervolgprojecten gestart om ook dit aan te pakken.

Verbeteren kwaliteit opleiding

Een gediplomeerd medewerker weet waar hij of zij mee bezig is en dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat broeikasgassen in de atmosfeer terecht komen. Goed onderhoud van auto’s is daarbij essentieel. Momenteel wordt onderzocht hoe de kwaliteit van de opleidingen verder kan worden verbeterd, zodat lekkage van het aircosysteem van een auto in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgespoord.

In de toekomst zal de ILT gerichte inspecties blijven uitvoeren om te controleren of er automonteurs aanwezig zijn met een geldig opleidingscertificaat als de garage onderhoud aan auto-airco’s verricht.

BOVAG erkent het belang van gediplomeerde aircomonteurs en heeft hier de afgelopen jaren dan ook veel over gecommuniceerd richting zijn leden. BOVAG blijft aangesloten bedrijven op het hart drukken werk te maken van de juiste opleidingen en diploma’s bijvoorbeeld in de nieuwsbrief.

Uitstoot broeikasgassen

De geschatte uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van airco’s van auto’s in Nederland wordt momenteel geschat op 0,3 Mton CO2 per jaar. Dat is bijna 10% van de totale uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen die worden toegepast in onder andere koelinstallaties en de procesindustrie voor bijvoorbeeld de productie van teflon.

Auto airco groot