ILT controleert op verkoop en gebruik rattengif

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert de komende maanden controles uit bij professionele plaagdierbestrijders, bij hun opdrachtgevers op de bestrijdingslocaties, bij toelatinghouders, importeurs en distributeurs die rattengif (rodenticiden) aanbieden, verkopen of gebruiken.

De ILT controleert of de rodenticiden die in Nederland worden gebruikt of aangeboden, zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Ook moet de plaagdierbestrijder in het bezit zijn van het vereiste vakbekwaamheidsdiploma en het bedrijfscertificaat voor gebruik buiten. Agrarische ondernemers moeten een aanvullend vakbekwaamheidsdiploma halen voor bestrijden van ratten op hun bedrijf. Een controle op de administratieve verplichtingen is ook onderdeel van de inspecties.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht. Op hun website kunt u opzoeken of een middel als biocide is toegelaten of dat de toelating inmiddels is vervallen of ingetrokken.

Verder kijkt de ILT naar het buitengebruik van rodenticiden met anticoagulantia, een antistollingsmiddel. Het buitengebruik van rodenticiden is onder strikte voorwaarden toegestaan. Verkeerd gebruik kan schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Bovendien kan er resistentie ontstaan bij plaagdieren bij onjuist gebruik van rodenticiden.

De ILT kan bij het constateren van een overtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en Biocidenverordening optreden via een waarschuwing, een dwangsom of een bestuurlijke boete. Zowel bij de opdrachtnemer als de opdrachtgever kan de ILT optreden en kan daarbij afhankelijk van de feiten en omstandigheden een boete opleggen die kan oplopen van € 500 tot € 3000. De ILT controleert risicogericht.

Verschillende beheersingsmiddelen verplicht

Sinds dit jaar moeten professionele plaagdierbeheersers hun werkwijze met rodenticiden volgens het principe IPM uitvoeren (Integrated Pest Management). Zo zijn de uitvoering van milieuvriendelijkere weringmaatregelen en de inzet van klemmen belangrijke instrumenten om het gebruik van gif te voorkomen.

Daarnaast is het bij het beheersen van plaagdieren belangrijk dat ook de opdrachtgever achter de verschillende beheersingsmethoden staat. In veel gevallen zal hij weringsmaatregelen moeten treffen of de werkwijze van het bedrijf moeten aanpassen. Het slechts inzetten van gif zonder het willen uitvoeren van weringsmaatregelen is verboden.

Particulieren

Particulieren mogen geen rodenticiden voor professioneel gebruik toepassen. Op dit moment zijn er in Nederland geen toegelaten rodenticiden voor particulieren voor de bestrijding van ratten. Op de website van Milieucentraal vindt u milieuvriendelijke tips om ratten in en om het huis te weren.

Bruine rat