Kwaliteit drinkwater voldoet aan norm

Drinkwaterbedrijven leven de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed na. Het drinkwater dat zij leveren voldoet vrijwel altijd aan de gestelde kwaliteitsnormen. Dit stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar jaarlijkse rapport 'De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016'. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit, die de drinkwaterbedrijven in 2016 aan de ILT hebben gemeld.

In het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling zijn de normen voor de kwaliteit van drinkwater opgenomen, en de vereisten voor monitoring en analyse. De drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit om de kwaliteit van het drinkwater te bewaken. Hierbij gaat het om metingen na de laatste zuiveringsstap (af pompstation) en in het distributienetwerk.

De drinkwaterbedrijven hebben een beperkt aantal normoverschrijdingen gemeten. Bij 99,9% van de ruim 670.000 metingen blijkt dat het drinkwater voldoet aan de gestelde normen. Normoverschrijdingen zijn over het algemeen incidenteel van karakter. De drinkwaterbedrijven pakken de incidenten effectief aan.

Zie ook