ILT: Elf transportbedrijven verdacht van fraude

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft samen met de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) in maart en april elf transportbedrijven onaangekondigd gecontroleerd op verdenking van onder andere schijnconstructies. De bedrijven zijn gevestigd in Zuid-Holland (5), Noord-Brabant (2), Limburg (2), Flevoland (1) en Amsterdam (1).

Hun boekhouding is ingenomen voor nader onderzoek. De controles richten zich naast schijnconstructies op zwartwerken, misbruik van uitkeringen, manipuleren van rij- en rusttijden. Bij schijnconstructies gaat het erom dat personeel dat in dienst is van een buitenlandse vestiging, door de Nederlandse vestiging wordt aangestuurd. Dat is verboden.
In een enkel geval verdenkt de inspectie een bedrijf ervan zijn buitenlandse vrachtauto’s alleen voor vervoer binnen Nederland in te zetten. Dat is aan een limiet gebonden.
Opvallend is dat geen enkel bedrijf de registraties van rij- en rusttijden van de chauffeurs op orde heeft. Het vermoeden is dat enkele bedrijven de registraties manipuleren. Op alle overtredingen staan forse boetes. In geval van schijnconstructies vraagt de ILT aan buitenlandse inspectiediensten om nadere controles in hun land.

Oneerlijke concurrentie

De ILT werkt in het Transport Informatie en Expertise Centrum (TIEC) samen met de Inspectie SZW, politie en douane. Via deze samenwerking wordt informatie gebundeld. Zij pakken samen alle vormen van oneerlijke concurrentie in het transport aan , zoals het inzetten van goedkoop personeel via schijnconstructies. Dit zijn bedrijfsconstructies waarbij de feitelijke situatie afwijkt van de op papier gesuggereerde situatie. Hierbij is sprake van oneigenlijke concurrentie op arbeids- en marktvoorwaarden waarbij ondernemingen een grotere marge kunnen realiseren of een lagere ritprijs aan kunnen bieden. Dat is oneerlijke concurrentie voor vervoerders die hun werk wel volgens de regels doen.
In 2016 en in 2017 zijn tot nu in totaal 64 bedrijven onderzocht. In circa 80 procent van de gevallen stelden de diensten schijnconstructies en/of overige misstanden vast.

Vrachtwagen