1. Home
  2.   Actueel
  3. Aw stelt Woningstichting Gouderak onder verscherpt toezicht

Aw stelt Woningstichting Gouderak onder verscherpt toezicht

Nieuwsbericht | 20-03-2017

Woningstichting Gouderak uit Gouderak is per 8 maart 2017 onder verscherpt toezicht gesteld door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Autoriteit ziet tekortkomingen in de governance en risico’s vanuit het zorgvastgoed dat de stichting bezit.

De tekortkomingen in de governance betreffen de kwaliteit van het interne toezicht, de naleving van de governance code en de moeizame relatie die de woningstichting heeft met de belangrijke stakeholders zoals de gemeente en huurders.

De Aw heeft de corporatie opgedragen uiterlijk 1 juni 2017 bij haar een herstelplan in te dienen dat gericht is op verbetering van de governance en het risicomanagement. De concrete verbetermaatregelen in het herstelplan dienen voorzien te zijn van een realistisch tijdpad waarbinnen de verbetermaatregelen gerealiseerd zullen zijn.

Meer informatie