1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Autoriteit woningcorporaties
  4.   Nieuwsberichten
  5. Aw gaat anticiperen op Veegwet

Aw gaat anticiperen op Veegwet

Nieuwsbericht | 27-12-2016

De Tweede Kamer heeft onlangs de Veegwet aangenomen. Minister Stef Blok van Wonen heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) verzocht om vanaf 1 januari 2017 al haar toezichtstaken uit te voeren als ware de Veegwet en de bijbehorende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting al in werking. De Veegwet zal waarschijnlijk pas per 1 juli 2017 van kracht worden. Dit is afhankelijk van de goedkeuring door de Eerste Kamer.

Bij deze wetswijziging gaat het om aanpassingen van bijvoorbeeld de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag en de Woningwet die vooral technisch zijn of die beperkte beleidsmatige gevolgen hebben.
De Aw heeft de minister laten weten dat zij in haar toezicht zal anticiperen op de inwerkingtreding van de Veegwet (Kamerstukken II 2015/16, 34 468). Dat betekent concreet dat:

 1. De Aw zal anticiperen ten aanzien van activiteiten die reeds bestonden per 1 juli 2015 en toen ook waren toegestaan, die vervolgens zijn verboden per 1 juli 2015 en die –naar het zich laat aanzien- weer worden toegestaan per 1 juli 2017.
2. De Aw ook zal anticiperen ten aanzien van activiteiten die niet vergunningplichtig zijn en die waren toegestaan voor 1 juli 2015, die vervolgens zijn verboden per 1 juli 2015 en die – naar het zich laat aanzien- weer worden toegestaan per 1 juli 2017. Dit betekent dat de Aw niet handhavend zal optreden indien betreffende activiteiten zijn of worden gestart. De consequenties van handhaving staan namelijk niet in een redelijke verhouding tot de belangen die met (onmiddellijke) handhaving zouden zijn gediend.

Vergunningen worden getoetst aan vigerende wet- en regelgeving. Dit betekent dat de Aw niet zal anticiperen ten aanzien van de artikelen 21, lid 2, sub b en 25, lid 4, sub 4 (zie bijlage 1).

Aw zal ten aanzien van alle andere artikelen genoemd in bijlage 1 niet handhavend optreden indien betreffende activiteiten zijn of worden gestart.

Meer informatie