1. Home
 2.   Actueel
 3. Nieuws

Nieuws

 1. Aw stelt Woningstichting Gouderak onder verscherpt toezicht20-03-2017

  Woningstichting Gouderak uit Gouderak is per 8 maart 2017 onder verscherpt toezicht gesteld door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Autoriteit ziet tekortkomingen...

 2. Maastricht Aachen Airport blijft binnen normen geluidsbelasting 201610-03-2017

  Maastricht Aachen Airport (MAA) is in 2016 binnen de grenswaarden van de geluidsbelasting gebleven. Dat blijkt uit de handhavingsrapportage die de Inspectie...

 3. ILT controleert hotels Zuid-Limburg op naleven legionellaregels09-03-2017

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat bij hotels en bed and breakfasts (B&B) in Zuid-Limburg controleren of zij zich houden aan de regels om legionella te...

 4. Zinsnede over ingangsdatum abusievelijk niet opgenomen in beschikking reglementen09-03-2017

  In de beschikkingen waarmee de reglementen financieel beleid en beheer van woningcorporaties zijn goedgekeurd, is een passage ten aanzien van de ingangsdatum...

 5. Klinieken en behandelcentra gaan beter om met gevaarlijke stoffen08-03-2017

  Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra weten steeds beter om te gaan met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit blijkt uit steekproeven van de...