1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Transport 
  4. Luchtvaart 
  5. Geneeskundige centra 
  6. Ontwikkelingen

LuchtvaartOntwikkelingen

EU-regelgeving voor luchtvaartorganisaties en luchtvarenden

Vanaf 8 april 2012 zijn nieuwe Europese eisen van kracht voor het verrichten van medische keuringen en het afgeven/verlengen van medische verklaringen door geneeskundigen en geneeskundige centra. De inwerkingtreding is geleidelijk en op 8 april 2013 gestart.