1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Transport 
  4. Koopvaardij 
  5. Reders (onder Nederlandse vlag)

KoopvaardijReders (onder Nederlandse vlag)

De ILT controleert of de Nederlandse scheepvaart zich houdt aan (inter)nationale wet- en regelgeving.
Ook houden we toezicht op uitbestede taken aan klassenbureaus, zoals de afgifte van certificaten en de inspecties die daarvoor nodig zijn. Dit gebeurt middels systeemtoezicht.

De vormen van toezicht op Nederlandse schepen zijn:

  • Producttoezicht: Inspecties aan boord van Nederlandse schepen;
  • Systeemtoezicht: Toezicht op kwaliteitssystemen van klassenbureaus;
  • Certificering: Afgeven van sommige certificaten door de inspectie.  

De inspectie is bereikbaar via het Informatiecentrum telefoon 088 489 00 00 en voor spoed en noodgevallen ook buiten kantooruren.

ISO-gecerticifeerd
De vlaggenstaatgerelateerde activiteiten van ILT/Scheepvaart zijn gecertificeerd volgens ISO 9001.

Ebola virus informatie, IMO circulaire No. 3484

De onderstaande IMO circulaire No. 3484 is gebaseerd op aanbevelingen die ontwikkeld zijn door de World Health Organization (WHO). Het geeft informatie over  voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden om de risico’s te minimaliseren voor zeevarenden en passagiers en anderen op schepen over het Ebola virus.

Meer informatie